Hyllie Alle 2A - 1314 215 36 Malmö / Sweden
PRODUKT ID BESKRIVNING PRIS STATUS

FRÅGOR OCH SVAR

CodeGuard’s system utförs på 99,9%, vilket innebär att ungefär 1 av 1000 webbplatser möter ett problem dagligen.Hosting-leverantörer utför underhåll på servrar, kunder ändrar FTP-inloggningsuppgifter och ip-vitlistning-inställningar för databaseanslutningar kan ändras, baserat på värdleverantörens serveradministrationsaktivitet.Dessa är vanliga beteenden och inte oroande, eftersom CodeGuard bestämmer grundorsaken för bristen på anslutningen och skickar e-post till kunden, så att de kan avhjälpa.

CodeGuard bygger på bästa praxis från industrin för att skydda kundernas data.Alla säkerhetskopior och lösenord är krypterade, säkra anslutningar (SFTP/SSH/SSL) uttnyttjas om möjligt, och årlig sårbarhetsprovning utförs av en oberoende byrå. Hittills har det inte funnits dataskydd eller fråmgangsrikt hack eller angrepp på CodeGuard.

S3 har objektets hållbarhetsnivåer på 99,999999999%, uppnådd genom att lagra överflödiga kopior av data över flera geografiska områden och anläggningar. S3 är inte det billigaste alternativet för datalagring, men det är en av de mest tillförlitliga.

Behandla nyckelhantering och nyckelförsörjning för oss, med en av de starkaste blockcifrarna 256-bit Advanced Encryption Standard (AES-256).

Två olika typer av lösenord lagras på vårt system – kundkonton lösenord för att logga in på CodeGuard, och lösenord kundserveruppgifter (FTP/SFTP, MySQL). Kundkonto lösenord lagras men en envägs saltad hash. Lösenord för kundserverns behörighetsuppgifter lagras i RDS med RSA 2048-bit nyckelkryptering.

Ja – CodeGuard fungerar på samma sätt oavsett vilken typ av webbplats eller platform du använder! Vi är kompatibla med populära Content Management Systemer som Wordpress, Joomla, Drupal eller Magento, och det finns många andra som CodeGuard kan arbeta med. Om platformen du använder uppfyller följande kriterier, kan CodeGuard användes för din webbplats och databas backupbehov Du måsta ha tillgång till webbplatsens FTP/SFTP-uppgiftter för att kunna anslutta till CodeGuard. Din webbplats måsta använda MySQL eller MS-SQL databaser. Du måsta kunna vitlista över följande CodeGuard ip-adresser, så att vi kan fjärnansluta till din databas: –54.236.233.46 –54.236.233.28 –54.174.91.34 –54.174.153.212 –54.174.115.171

För att lägga till din webbplats behöver du följande information:

  • Webbplats URL

  • Hostnamn/IP-adress

  • SFTP/FTP-användarnamn

  • SFTP/FTP-lösenord

  • Portnummer

  • Root-register

Jo, det kan du!Flera webbplatser kan säkerhetskopieras med CodeGuard. Dessa planerär utrustade med verktyg för att hantera och övervaka flerasäkerhetskopieringar för olika kunder och är avsedda försmåföretag, designers, utvecklare och byråer.

TILL TOPPEN KODCENTER