Hyllie Alle 2A - 1314 215 36 Malmö / Sweden

Användaravtal

Användaravtal


1. Parterna


Detta användaravtal gjordes av;


Kodcenter WG AB

Hyllie Alle 2A - 1314

215 36 Malmö

Sverige

Vat-no.: SE559193180201

Telefon: +46 40 643 37 44

E-post: info@kodcenter.com

[Härefter kallad KC]


Att läsas och accepteras av någon individ, företag, organisation och / eller regering, som besöker, använder eller samarbetar med KC.

[Härefter kallad USER]


Innehållet i detta användaravtal offentliggjordes den 2019.02.28 och anges nedan:


2. Dataskydd


Allt innehåll och / eller behandling av data som tillhör användaren är skyddad av GDPR (Allmänna dataskyddsbestämmelserna) i EU (Europeiska unionen) och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).


Genom att besöka vår hemsida accepterar användaren automatiskt och tillåter oss att samla in personlig information, som ska användas i fråga om hantering av information, representation, försäljning, support, kommunikation, plats, inköp av produkter, fakturering, betalning, marknadsföring och juridiska aspekter.


Alla uppgifter kommer att ges till tredje part för att förbättra användarupplevelse, noggrannhet, framtida utveckling och skapa nya innovationer.


Användaren har rätt att när som helst få insikt eller radera de samlade personuppgifterna genom att kontakta KC på info@kodcenter.com


Alla insamlade data lagras säkert om användaren är aktiv och / eller relevant för webbplatsen, produkterna och / eller tjänsterna hos KC.


Alla onödiga och / eller inte längre nödvändiga data kommer att raderas automatiskt av KC.


Mer information finns på: https://kodcenter.com


3. Vår hemsida


KC: s webbplats; https://kodcenter.com är en elektronisk e-handelsplats där användarna kan besöka, registrera och lägga order. Webbplatsen är utvecklad av KC och alla rättigheter är reserverade för KC.


Om du har några frågor, besök https://kodcenter.com för att hitta ett svar eller inloggning till din användarpanel och skapa en supportbiljett.


4. Produkter och tjänster


KC erbjuder:


Domännamn

Hosting

Servrar

SSL-certifikat

Snabba upp lösningar

Säkerhetslösningar

Recovery Solutions

API-riktlinjer och inställningar

Penetrationstest

Webbbyggnad

Webbutveckling

Webbstrukturer

Design

IT-arkitektur

IT-teknik

Kodning

Programmering

Utveckling

Online / Offline programvarulösningar

Kundanpassade IT-lösningar

SEO

SEM

CMS

E-postgränssnitt och alternativ

Etc.


Alla de listade produkterna och tjänsterna hör till KC eller en associerad med KC.


Mer information finns på: https://kodcenter.com


5. Användarvillkor


Användarvillkor finns på vår hemsida: https://kodcenter.com


6. Order


Alla beställningar kan göras av någon USER som är registrerad på KC: s hemsida: https://kodcenter.com


Mer information finns på: https://kodcenter.com


7. Betalning


I enlighet med 2006/112 / CE-direktivet, ändrat den 01/01/2015, innehåller priserna inte moms. Moms kan variera beroende på användarens hemland.


Alla priser är i USD (United States Dollar) eller SEK, om inte annat anges i en annan valuta.


Alla betalningar behandlas av vår betalnings gateway Paylane och i enlighet med deras villkor, regler och villkor som kan ses på webbadressen: https://paylane.com


Alla betalningar faktureras och måste betalas enligt de beställda.


Betalningar som görs sen / efter förfallodagen kommer att belastas med extra kostnader och kan slutligen behandlas genom att vidta rättsliga åtgärder för att samla in skulderna.


Mer information finns på: https://kodcenter.com


8. Leverans


Alla leveranser kommer att ske i enlighet med beställningsuppgifterna vid inköp.


Om någon försenad eller icke-möjlig leverans visas med avseende på den beställda, kommer användaren direkt att märka per telefon eller e-post från KC.


Mer information finns på: https://kodcenter.com


9. Inköp


Alla lagligt befintliga USER kan besöka, registrera och köpa order från KC på adressen: https://kodcenter.com


Icke-juridiskt befintliga ANVÄNDAR kan inte besöka, anmäla eller köpa beställningar från KC.


KC kommer inte att ingå i någon verksamhet från USERS som kan förekomma i EU: s konsoliderade lista över sanktioner, som finns på denna URL: https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/sanctions_en


10. Garanti


KC erbjuder olika typer av garantier beroende på beställningen från användaren.


För beställningar som utvecklats och levererats av KC, är det alltid minst 30 dagars garanti eller enligt överenskommelse, vilket finns i orderbekräftelsen som skickas till USER.


För beställningar som levereras via KC från en associerad leverantör kan garantin bero på den giltighet som anges av en associerad.


Mer information finns på: https://kodcenter.com eller på den relevanta associerings webbplats (se "14. Associates" i denna användaravtal).


11. Avbeställning / Frysbeställning


Alla avbeställningar eller frysning av en beställning kan göras efter vidare överenskommelse med KC via e-post. Effekterna kan variera för varje beställning, eftersom vissa beställs via KC från en associerad, där reglerna och villkoren är i enlighet med vår associates regler. Mer detaljer ges när du beställer beställningen.


Avbeställning eller frysning av en order som inte har betalats fullt ut kommer att tas i behandling efter utgångsdatumet, och all befintlig skuld fortsätter att debiteras av USER.

Detta kommer att märkas till användaren via telefon eller e-post från KC.


Mer information finns på: https://kodcenter.com


12. Återbetalningar


De inköpta kan endast återbetalas om produkten inte lever upp till den överenskomna, eller om produkten aldrig användes och inte köpts över 30 dagar före begäran om återbetalning.


Ibland kan beställningar som är relaterade till våra medarbetare återbetalas annorlunda, om frågan lever upp till våra återförsäljares återbetalningspolicy.


Mer information finns i din orderbekräftelse eller genom att besöka KC: s webbplats https://kodcenter.com och leta efter Returpolicy.


13. Supporttjänst


KC erbjuder 24/7 support service.


Mer information finns på: https://kodcenter.com


14. Associates


KC tillhandahåller lösningar från olika intressenter (partners / leverantörer) enligt nedan.


LiteSpeed

DigiCert

cPanel

DomainnameApi

Hexonet

OVH

Paylane


Mer information finns på: https://kodcenter.com eller på associerade webbplatser.


15. Juridisk struktur


KC är ett privatägt aktiebolag registrerat i Sverige (EU) och skyddat av lagen i Sverige och Europeiska Unionen.


Alla rättigheter reserverade i samband med att vara medlemmar i KC, såsom juridiska namn, varumärken, domännamn, webbplatser, produkter, tjänster, innovationer, riktlinjer, producerade enheter etc.


Upphovsrätt ges inte till någon annan än KC, såvida inte det finns ett tydligt avtal mellan användaren och KC eller rättighetsägaren.


Eventuella övergrepp eller misshandel av ovanstående i denna användaravtal kommer att bestämmas av rättsliga förfaranden, i form av en rättegång mot vem som kan ha utfört de olagliga åtgärderna!


16. Godkänn


Varje användare som besöker, registrerar, granskar, köper eller använder KC: s webbplats, produkter, tjänster, innovationer och tillhörigheter, accepterar denna användaravtal och är medveten om allt innehåll i den.

TILL TOPPEN KODCENTER