Hyllie Alle 2A - 1314 215 36 Malmö / Sweden

Returrätt


Vid köp av produkter eller tjänster är Kodcenter garanterat en 7-dagars returpolicy, såvida inte

inköp sker via Kodcenter från en associerad (partner / leverantör) -där den associerade partner/leverantören´s angivna returpolicyn kan vara giltig. För mer information se din orderbekräftelse eller användaravtal genom att besöka vår hemsida https://kodcenter.com.


Returrätten utförs som det beskrivs nedan.


Returförfrågan måste lämnas in skriftligen av den slutanvändare som har köpt tjänsten inom 7 kalenderdagar. För att begära en retur ska en supportanmälan göras via kundepanelen, där det angivs av vilken tjänst/varor som ska returneras inklusive orsaken för den relaterade tjänsten/tjänsterna.


Återbetalning kommer att göras inom 7 arbetsdagar efter slutanvändaren lämnar in begäran om återbetalning.


Returförfrågningar som hamnar utanför det angivna ovan tas inte med i beräkningen.


Återbetalningsbara varor och tjänster:

Domän

Säkerhetscertifikat och någon form av programvarulicens.

Förnyade tjänster eller produkter för nästa period.

Fysiska eller virtuella servrar och personliga produkter och tjänster.

Konsult- och mäklarfirmor.

Teknisk support och installationstjänster.

Tjänster som tillhandahålls via tjänsteleverantörer från tredje part.

Fri rättighet intjänad från kampanjer eller sponsringar.

Kredit som läggs till på kundkontot från återbetalningar eller kundens direkta kreditbelopp.

Gjorda designs och kodad programvara.

Säkerhetskopieringstjänster.


Återbetalning:


Återbetalning kan göras till den person som begär att returnera tjänster i enlighet med betalningsmetoden. Betalningar som görs genom banköverföringar återbetalas till det använda bankkontot och betalningarna som används av kreditkort kommer att återbetalas till det kort som används. Återbetalningar omfattar dock inte återbetalning av icke- återbetalningsbara tjänster (licens, säkerhetscertifikat, operativa och tekniska tjänster, frakt, bankprovisioner etc.) mottagna beträffande relevant service/varor.


Kredit som återbetalning:


Om de begärda tjänsterna annulleras och den återbetalningsbara delen av tjänsterna kan dras tillbaka från det totala beloppet, kan det läggas till som kredit i kundens konto för framtida köp. Krediter som läggs till av Kodcenter eller krediter som läggs till direkt av kunden kan inte omvandlas till kontanter.


När betalningar konverteras till den relaterade valutan och växelkursen vid betalningstillfället, kommer återbetalningar att göras med hjälp av det konverterade beloppet. De nödvändiga returkostnaderna bärs av slutanvändaren och återbetalningen kommer att göras efter avdrag för sådana kostnader från den totala återbetalningen.


Slutanvändaren kan cancellera begäran om återbetalning skriftligen vid en viss tidpunkt innan återbetalningsprocessen är utförd.


Dessa villkor för återbetalning är bindande mellan Kodcenter och den person och/eller institution som anges som slutkonsument. Den som köper tjänster via Kodcenter anses ha accepterat dessa policyer i förväg.


Avbeställnings procedur för någon produkt eller tjänst du har köpt via Kodcenter kan göras genom att logga in på Kodcenter kundpanel med ditt användarnamn och lösenord.

Avbeställningsförfrågan måste skapas från sidan av den relaterade produkten du vill avbryta.


När du gör en avbeställningsförfrågan ges två alternativ, ett som avbryts vid slutet av terminen och den andra är omedelbar avbokning.


Vid avbrytande av valperiodens slut ska tjänsten förbli aktiv tills tjänsteperioden löper ut och tjänsten kommer att avbrytas och kommer således inte att faktureras i slutet av tjänsteperioden.

När du väljer alternativet omedelbart avbokning, kommer fakturan inte skapas för den relaterade tjänsten och tjänsten kommer att avbrytas oåterkalleligt samma dag.


Alla produkter och tjänster vi säljer köps med upprepad process och om en avbokning inte är begärd kommer systemet att skicka fakturan och den relaterade påminnelsen via e-post.


Återbetalningsförfrågningar som ges under avbokningsprocessen kommer inte att övervägas. Återbetalningsförfrågan kan också skickas till ekonomiavdelningen via supportmeddelande genom att skapa ett nytt supportärende.


Varning: Avbeställningar och återbetalningar är två olika saker. Avbokningsprocessen är när du inte vill skapa en ny faktura för nästa period. Återbetalningsprocessen är när en återlämning av den inköpta produkten och återbetalning begärs.


Krediterna i ditt konto betalar automatiskt dina fakturor vid förnyelse. Varför du ska stänga

automatisk förnyelsefunktion (funktionen för automatisk förnyelse kan aktiveras /avaktiveras från relevant tjänstesida), annars kommer tjänsterna att automatiskt förnyas i slutet av perioden om det finns kredit i ditt konto. Det är inte möjligt att få återbetalning på krediter som används vid automatisk förnyelse.


TILL TOPPEN KODCENTER