Hyllie Alle 2A - 1314 215 36 Malmö / Sweden

Sekretessavtal


Kodcenter respekterar personuppgifterna i din personliga information.


Denna sekretesspolicy från www.kodcenter.com (kallad Kodcenter) har presenterats för användarna för att specificera Kodcenters ansvar.


Informationen nedan innehåller bestämmelserna för insamling och distribution av information om Kodcenter.com hemsida. Denna sekretesspolicy gäller Kodcenter.com


Läs hela Sekretesspolicyn. Du godkänner härmed sekretessavtalet från Kodcenter.com. Om du har frågor eller klagomål om vår sekretesspolicy eller praxis, vänligen kontakta oss på info@kodcenter.com.


Att skydda och lagra din personliga information är vår primära prioritet. För att förmedla information om våra kampanjer, för att presentera våra nya produkter, för att kommunicera om de tjänster du har köpt på vår webbplats, för att tillhandahålla service efter försäljning, kan vi behöva be om din personliga information, till exempel namn, adress, email, telefonnummer.


Du kan uppdatera det här alternativet från din kundpanel om du inte vill ta emot kampanjer eller meddelanden. Om den information du använder när du registrerar dig till vårt system anses vara otillräckligt, kan vi begära ytterligare information från dig och informerar dig om att du är skyldig att kontakta oss så snart som möjligt.


Denna typ av information anses vara din personliga information och lagras säkert. Du kan när som helst uppdatera din information via kundpanelen eller genom att skicka en supportbegäran. När du kontaktar oss för support, behåller vi också en intern registrering av korrespondensen relaterat till vilken typ av stöd som ges till dig.


Icke-personliga uppgifter samlas in för att säkerställa en bättre upplevelse. Som med de flesta webbplatser samlar Kodcenter automatiskt viss icke-personliga data. Denna information kan innehålla följande:


IP-adress, webbläsartyp, ISS (Internet Service Provider) information, inmatnings- / utmatningssidor, operativsystem, datum / tid eller klick data.


För att få mer detaljerad information om de uppgifter som gjorts på vår webbplats, även informationsfilerna kallad cookies kan registreras av vår webbplats. Cookies innehåller inte användarens personliga information. De används allmänt i världen och inkluderar informationen som nämns ovan. Alla datarelaterade till besökare, användare och kunder lagras i enlighet med gällande lagar i Sverige och Europeiska unionens GDPR (Allmänna databeskyddsförordningen).


Du kan göra alla typer av inspektioner, makuleringar och / eller korrigeringar genom att söka till relevanta myndigheter i Sverige angående gällande lagar, Europeiska unionen angående GDPR eller vårt företag som använder "Kontakta oss" från menyn på vår hemsida.


Vi använder också Google Analytics-tjänsten på vår webbsida, och den här tjänsten kan också lämna en cookie på din webbsida systemet. Den här cookien kan hålla reda på hur ofta du besöker vår webbsida, vilka andra webbsidor du besöker eller genom vilka webbsidor du har åtkomst till vår webbplats. Denna cookie kontrolleras och lagras av Google Inc. och används / delas inte på något annat sätt.


Vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda informationen inom vår förvaltning mot förlust, missbruk eller förändring, och vi strävar efter att hålla den uppdaterad.


Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att förebygga eller minimera risker, såsom obehörig åtkomst, och vi kommer att informera dig om nödvändigt. Vi krypterar känslig information (som kreditkortsinformation), som du använder vid beställning, med ett 256-bitars säkert lager (SSL - Secure Socket Layer). Men ingen överföring eller lagring på internet är 100% säkert.


Det är vårt främsta mål att säkra de insamlade personuppgifterna på dom som besöker Kodcenter hemsida.


Vi kan använda din demografiska information som inte innehåller någon personlig information (operativsystem, webbläsarversion, språk, kön etc.) när vi redigerar vår annonsering eller kampanjer. När Kodcenter ger sina användare en tjänst (betalning, annonsinfrastruktur, publicitet etc.) tillsammans med tredjeparts tjänsteleverantör kan vi dela med oss av den information som krävs för att tjänsten ska kunna uppnås. Tredjeparts tjänsteleverantören kan använda delad information för att utföra relevant tjänst, inte för något annat syfte.


Kodcenter har rätt att dela kundens personuppgifter utan att informera kunden i enlighet med de rättsliga myndigheternas krav. Den information som är registrerad hos vår Systemet kan raderas av registranten på registrantens begäran om han/hon inte får och/eller inte betalat för några tjänster. Dessutom lagrar vi personlig information som lagras i vårt system i syfte att vidarebefordra information i framtida rättsliga förhållanden.


När du ringer oss via telefon registrerar vi alla samtal som görs för att förbättra servicekvaliteten och säkerställa kundens säkerhet, dessa register är lagrade i en lagringsenhet utan internet och raderas automatiskt efter 3 månader. Kodcenter kan när som helst genomföra kontrakts- och informationsändringar. Kodcenter kan, när som helst, utan föregående meddelande, ändra eller ta bort integritetspolicy, kontrakt, priser / tariffer och hemsida.


Användningen av den här webbplatsen kräver personuppgiftsbehandling av användaren enligt följande: Förnamn och efternamn, organisationsnamn, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, betalningsinformation, IP-adress etc. Uppgifterna behandlas av Kodcenter WG AB på ett sätt som är avgöranda för att komma överens om ett kontrakt, samt att det uppfylls. Transaktionsdata i dessa personuppgifter kan överföras till förmån för PayLane Sp.Z.o.o. med plats i Gdansk på Norwida 4, postnummer: 80–280, KRS: 0000227278, på villkor att det alltid kommer att vara till nytta för tjänster i samband med orderbetalningar. En användare har rätt att se innehållet i användarens data och eventuella korrigeringar till den. Att dela denna information är frivillig, men samtidigt är det vigtigt för att använda den här webbplatsen.


Denna integritetspolicy anses ha godkänts i förväg av alla kunder som använder Kodcenter hemsida. All information som anges här är de villkor som direkt påverkar tjänsten och driften av Kodcenter och kan inte undantas enligt kundens krav.


Kontaktinformation

Allmän kontakt: info@kodcenter.com

Telefonnummer: +46 40 643 37 44

Faxnummer: +46 40 643 37 44

Försäljning: sales@kodcenter.com

Information: info@kodcenter.com

TILL TOPPEN KODCENTER