Hyllie Alle 2A - 1314 215 36 Malmö / Sweden
Certifikatnamn PRIS STATUS
PositiveSSL Certificate $14.95 INFORMATION
PositiveSSL Wildcard Certificate $99.00 INFORMATION
PositiveSSL Multi-Domain Certificate $21.00 INFORMATION
PositiveSSL EV Certificate $105.00 INFORMATION
PositiveSSL EV Multi-Domain Certificate $72.00 INFORMATION

FRÅGOR OCH SVAR

Ett standard SSL-Certifikat kan endast signeras och utfärdas föranvändning i en enda domän.Ett Wildcard utfärdat SSL-Certifikatinkluderar också alla underdomäner. Om din webbplats har en domänoch flera underdomäner, täcker Wilcard SSL-Certifikatet dem allaoch du behöver inte standard SSL-Certifikater för varje domän ochunderdomäner.

Ett EV SSL-Certifikat är ett SSL-Certifikat med hög tillförlitlighet och kan förlangas med en Förlängd Validering (EV). För att kunna utfärda ett EV SSL-Certifikat, är det nödvändigt att vara en organisation (företag, förening, offentlig myndighet, etc.) och kunna verifiera sin existens med officiella myndigheter.

Den gröna adressfältet är en tjänst som tillhandahålls av ett EV SSL-Certifikat. När du besöker en webbplats som använder ett EV SSL-Certifikat, blir adressfältet grönt med information om ägaren och vem EV SSL-certifikatet utfärdas av. Med denna bekräftelse är användarna säkrade mot identitetsstöld

För att installera ett SSL-certifikat behöver du ett hostingkonto som stöder SSL-Certifiering. Om din hostingtjänst inte tillhandahålls av oss, kontakta din hostingleverantör för att få reda på, om din hosting är berättigad till en SSL-Certifikatinstallation.

Du är inte skyldig att köpa hosting från oss, för att få en SSL-Certifiering. Du kan beställa ett SSL-Certifikat från oss att använda på din befintliga hostingleverantör

TILL TOPPEN KODCENTER